اخلاق خطرناک

4 اخلاق خطرناک که رابطه شما و همسرتان را به سمت طلاق می برند

این رفتارها را انجام ندهید تا خانواده خوشبخت داشته باشید مشکلات ارتباطی ۳ رایج بین زوج ها گاتمن (۱۹۹۴) چهار مقوله را برای الگوهای منفی ارتباطی بیان می کند و آنها را «چهار سوارکار مکاشفه» مینامد. او عنوان می کند که اکثر الگوهای ارتباطی منفی زوج ها در این چهار نمونه قرار میگیرد. این مقوله ها عبارتند از:

 

۱. انتقاد در مقابل شکایت شکایت اگر به شکل صحیح انجام گیرد بیان کننده ی احساس فرد شکایت کننده و نارضایتی او از وضع موجود است. گاهی اوقات زوج ها به جای بیان مناسب احساس نارضایتی خود، به انتقاد سرزنش امیز از یکدیگر می پردازند. این مشکل زمانی اتفاق میافتد که به جای تمرکز بر رفتار ناراحت کننده، بر خود فرد تمرکز می شود. به عبارتی به جای شکایت از رفتار ناراحت کننده، از شخصیت فرد انتقاد می شود. بیان این مسئله هم گاهی شکل اتهام پیدا می کند. مثال «من هیچ سرگرمی ای ندارم چون تو از بیرون رفتن خوشت نمی آید.» . ۲. تحقیر تفاوت انتقاد و تحقیر در روابط زوجی این است که در انتقاد به صورت عمدی به همسر ضربه وارد نمی شود، درحالی که در تحقیر فرد تحقیرکننده به صورت عمدی و از روی قصد به همسر خود آسیب و ضرباهای روحی وارد میکند. توهین و فحاشی، عنادورزی، مسخره کردن، حرکات بدنی تحقیرآمیز و ادا و اطوار و... همه از نشانه های تحقیر هستند. تحقیر می توالا، رابطه را کاملا مختل کند. فردی که همسرش را تحقیر می کند، احساس دوست داشتن را در همسر خود کاملاً از بین میبرد. . دفاعی رفتار کردن وقتی زن و شوهر نسبت به هم حالت دفاعی می گیرند، نمی توانند به با عنوان یک تیم با هم همکاری کنند. در این حالت، هر دو نفر مسؤولیت خود را نادیده گرفته و خود را تبرئه می کنند. همچنین ممکن است از روش هایی مثل شکایت دوطرفه استفاده کنند. در این حالت، زوج روزگار سختی را می گذرانند. زیرا زمانی که ناکام می شوند چیزها و فرصتهای زیادی را از دست می دهند. ۴. عدم همکاری " وقتی در رابطه ی زن و شوهر مشکل ایجاد میشود، یکی از آنها ممکن است قهر کند و از صحبت کردن امتناع ورزد. قهرکردن به نوعی حالت در جریان زندگی ممکن است گاهی با یکدیگر قهرکنند اما اگر قهر طولانی و پایدار شود مشکلات جدی و وخیمی را در رابطه ی آنها ایجاد می کند.

انتهای مطلب /

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام