تاثیرات منفی اشتغال زنان

تفاوت خانواده های هردو شاغل با خانواده های سنتی ازجمله پیامدهای عمده ی این تعارضی ها، ارتباط کم اعضای خانواده ها با هم است. زن و شوهر شاغل در مقایسه با خانواده های سنتی، فرصت و انرژی کمتری برای یکدیگر می گذارند. این زوج ها وقت کمتری را با یکدیگر، با فرزندان و والدین کهنسال، صرف میکنند و حتی وقت

اخلاق خطرناک

این رفتارها را انجام ندهید تا خانواده خوشبخت داشته باشید مشکلات ارتباطی ۳ رایج بین زوج ها گاتمن (۱۹۹۴) چهار مقوله را برای الگوهای منفی ارتباطی بیان می کند و آنها را «چهار سوارکار مکاشفه» مینامد. او عنوان می کند که اکثر الگوهای ارتباطی منفی زوج ها در این چهار نمونه قرار میگیرد. این مقوله ها عبارتند از:

خانواده های همگی شاغل

نقش همسران هردو شاغل در خانواده تقسیم مسؤولیت ها در خانه و مراقبت از فرزند اگر زوج هردو شاغل را زوجی در نظر بگیریم که دو نفر نقش اجتماعی مرد را ایفا می کنند و هیچ کس نقش زن را ندارد، وظیفه ی سنتی زن به عهده ی چه کسی خواهد بود؟ (راپوپورت و را پوپورت، ۱۹۷۱ - ۱۹۷۶). موضوع تقسیم کردن وظایف و مسؤولیت های

احساس رضایت

رضایت مندی از زندگی مشترک از نظر مشاوره خانواده اگر این رفتارهای سالم در رابطه ی زوجی وجود داشته باشند، رضایت زن و مرد در سطح بالایی قرار دارد. این رفتارهای سالم عبارتند از: .

  • مسؤولیت : زن و شوهر باید نقش خود را در بهبود رابطه مورد تایید قرار داده و از سرزنش یکدیگر خودداری
زوجین هردو شاغل

در زندگی خانواده های هردو شاغل کمتر اضطراب و استرس وجود دارد مزیتهای سبک زندگی هر دو شاغل در کنار مشکلاتی که برای زوج هردو شاغل مطرح شده است، باید در نظر داشته باشیم زمانی که هردو عضو زوج زندگی های شغلی پویا و سازندهای دارند، تأثیرات مثبتی در زندگی زوجی آنها رخ میدهد (گیلبرت، ۱۹۸۸). همسری که

خوشبخت

راه کارهای زوج های سالم چیست؟ آنها عقیده دارند که زوج های سالم از این الگوهای ارتباطی پیروی میکنند. این الگوها به شرح زیر هستند: . عقیده به نسبی بودن واقعیت نه مطلق بودن آن. در برداشت دو نفر از واقعیت ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد که گاهی این تفاوت ها زیاد و قابل توجه است. در رابطه ی زوجی نیز این امر

counseling center

hit

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر