فاصله فرهنگ و سنت خانواده

فاصله فرهنگ و سنت خانواده ها چه تاثیری بر رابطه دختر و پسر دارد ؟

تفاوت فرهنگی و اثر آن در رابطه ی زوجی

به فرهنگ به عنوان یک عامل اثرگذار بر زوج دقت کنید. فرهنگ شامل سنتهای خانوادگی، مذهب و قومیت " است. هر فرهنگی سنتهای چرخه ی زندگی را بر پایه ی سن، جنس و انتظار از نقش اجتماعی فرد می شناسد (فالیکو و کار را، ۱۹۸۰). به عنوان مثال در یک جامعه ممکن است سن سیزده سالگی برای یک دختر، سنی باشد که باید به فکر انتخاب همسر و ازدواج باشد.

سنت ها از طریق فرایند فرهنگ پذیری" وارد زندگی زوج میشوند.عواملی مانند قرار ملاقات، ابراز عشق ) ازدواج و شیوههای فرزند پرورى به میزان زیادی از فرهنگ خانواده ی اصلی اثر می پذیرند. ممکن است
خانواده های اصلی ایده های متفاوتی درباره ی نوع رابطه ی زوج جدید داشته باشند. مثلا برگزاری مراسم می تواند از فرهنگ فردی زن و شوهر و یا ترکیب فرهنگ آنها اثر بپذیرد. لازم است زوج ها در اوایل رابطه ی خود درباره ی عقاید مهمی که به قومیت و فرهنگ هر کدام از آنها مربوط است به راحتی حرف بزنند. آنها باید درباره ی چگونگی هماهنگ کردن این عقاید در زندگی زناشویی خود به راحتی بحث کنند. این فرایند مستلزم این است که آنها تفاوت های یکدیگر را پذیرفته و با هم سازگار شوند.
زمانی که یک زوج تفاوت های فرهنگی یکدیگر را درک کردند و در چگونگی احترام به تفاوت ها و ارزش های فرهنگی به توافق رسیدند، باید دیدگاه خود را به خانواده اطلاع دهند. البته خانواده ها ممکن است تصمیمات واقعی زوج را درک نکنند و به همین دلیل به زوج فشار وارد کنند تا بر مبنای اصول آنها عمل کنند. در این گونه موارد، زوج فشار زیادی را متحمل می شود.

انتهای مطلب /

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام