صفحات اجتماعی ندای مهر

مشاوره روانپزشکی کودکان دکتر محمد غفرانی مشاور روانپزشک

مشاوره روانپزشکی کودکان دکتر محمد غفرانی
کد مرکز: 507
: 597
021-22227339 - 021-22227021-9
اشتراک گذاری این آگهی:

توضیحات کوتاه

روانپزشکی کودکان

مشاوره روانپزشکی کودکان دکتر محمد غفرانی واقع در منطقه 3 شهرداری تهران

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
نام مدیر مسئول/ریاست : ---
نوع خدمات مشاوره : روانپزشکی کودکان
امتیاز به مرکز مشاوره از 5 : ---
ساعت شروع به کار : ---

موقعیت
موقعیت مورد نظر در نقشه ممکن است دقیق نباشد

منطقه 3 شهرداری تهران, تهران
شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان مفید - کد پستی : 1546815514
استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر