صفحات اجتماعی ندای مهر

مشاور روانشناس مهين سيد نصير مشاور روانشناس

مشاور روانشناس مهين سيد نصير
کد مرکز: 193
: 748
021-22850538 / 021-22856832
اشتراک گذاری این آگهی:

توضیحات کوتاه

مشاوره روانشناسی مهين السادات حاجی سيد نصير

مشاوره روانشناسی مهين السادات حاجی سيد نصير واقع در منطقه 4 شهرداری تهران

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
نام مدیر مسئول/ریاست : مهين السادات حاجی سيد نصير
نوع خدمات مشاوره : مشاوره
امتیاز به مرکز مشاوره از 5 : ---
ساعت شروع به کار : ---

موقعیت
موقعیت مورد نظر در نقشه ممکن است دقیق نباشد

منطقه 4 شهرداری تهران, تهران
شريعتی - خيابان خواجه عبداله انصاری - برج آسمان - طبقه 6 - واحد c
استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر