مرکز مشاوره روانشناسی دانشگاه شاهد مشاور روانشناس

مرکز مشاوره روانشناسی دانشگاه شاهد
کد مرکز: 269
: 931
021-88985918
اشتراک گذاری این آگهی:

توضیحات کوتاه

مرکز مشاوره روانشناسی دانشگاه شاهد

مرکز مشاوره روانشناسی دانشگاه شاهد واقع در منطقه 6 شهرداری تهران

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
نام مدیر مسئول/ریاست : آقای رسول روشن چسلی
نوع خدمات مشاوره : مشاوره روانشناسی
امتیاز به مرکز مشاوره از 5 : ---
ساعت شروع به کار : ---

موقعیت
موقعیت مورد نظر در نقشه ممکن است دقیق نباشد

منطقه 6 شهرداری تهران, تهران
خیابان ایتالیا - جنب بیمارستان مصطفی خمینی
استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر