مشاور روانپزشک دکتر حسن وطن خواه مشاور روانپزشک

مشاور روانپزشک دکتر حسن وطن خواه
کد مرکز: 427
: 718
021-88769954
اشتراک گذاری این آگهی:

توضیحات کوتاه

روانپزشک

مشاور روانپزشک دکتر حسن وطن خواه واقع در منطقه 7 شهرداری تهران

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
نام مدیر مسئول/ریاست : ---
نوع خدمات مشاوره : روانپزشک
امتیاز به مرکز مشاوره از 5 : ---
ساعت شروع به کار : ---

موقعیت
موقعیت مورد نظر در نقشه ممکن است دقیق نباشد

منطقه 7 شهرداری تهران, تهران
سهروردی شمالی - خیابان قندی (پالیزی) - پلاک 44 - کد پستی : 1554843711
استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر