زندگی زناشویی موفق

چطور بفهمم زندگی زناشویی موفق دارم؟

هشت دلیل که نشانه ی موفقیت زوجین و خانواده است.

رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف فوق رضایت زناشویی درواقع نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند. وینچ و همکاران (۱۹۷۴) هشت معیار موفقیت زناشویی را مشخص کردهاند. این معیارها شامل موارد زیر است:

 

۱) ثبات ۲) انتظارات اجتماعی ۳) رشد شخصیت ۴) مصاحبت ۵) شادی ۶) رضایت ۷) سازگاری ۸) یکپارچگی
تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان عدم ثبات رضایت زناشویی در طول دوره های مختلف زندگی یکی از نقاط قابل توجه در زمینهی رضایت زناشویی است. این امر عوامل محیطی را مورد توجه قرار می دهد. مالا پینتر (۱۹۹۰) به نقل از لونسون (۱۹۹۴) معتقد است که رضایت زناشویی با گذشت زمان کاهش مییابد. مطالعات مختلف که به صورت طولی (مقطعی) انجام شده، نشان میدهد که در بعضی از دوره های زندگی رضایت زناشویی کاهش پیدا می کند. به طور مثال بعد از تولد اولین فرزند، بعد از سن بلوغ فرزندان و همچنین هنگامی که فرزندان از خانواده ها جدا می شوند.

انتهای مطلب /

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام