فحش دادن باعث تسکین درد می شود

فحش دادن واقعاً باعث تسکین درد می شود

نتایج یک تحقیق جدید که در دانشگاه كیل انگلستان انجام شده نشان می دهد که این کار واقعاً کمک می کند که درد شما تسکین یابد! در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد که دست خود را در یک ظرف حاوی آب پنج درجه (که بسیار سرد

است) نگاه دارند، در یک حالت آنها باید این کار را در حالی می کردند که می توانستند مدام هر فحشی که دلشان می خواست به زبان بیاورند و در حالت دوم مجاز به فحش دادن نبودند.

نتایج آزمایش نشان داد که تحمل درد ناشی از آب خیلی سرد در حالت اول برای شرکت کنندگان راحت تر بود و آنها دست خود را برای مدت طولانی تری در آب نگاه می داشتند!

نکته جالب این تحقیق در این بود که تاثیر ضد درد فحش دادن در زنها بیشتر از مردها بود!!

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام