روز لذت

روز لذت

امروز روز خوبی برای انجام کارهای غیر معمول است.مثلا می توانیم موقع رفتن به سر کار در خیابان کمی برقصیم.به دیگران نظری بدهیم که به نظرشان احمقانه می آید.نظری که هرگز مطرح نکرده ایم.موفقترین ها چنین روزهایی را بر

خود روا می دارند.

امروز می توانیم بر بیدادی کهن بگرییم که هنوز در گلویمان گیر کرده.می توانیم به کسی تلفن کنیم که سوگند خورده بودیم دیگر هرگز با او صحبت نکنیم.امروز میتواند روزی انگاشته شود خارج از برنامه ای که هر صبح می ریزیم.

امروز هر خطایی مجاز و بخشوده خواهد شد.امروز روز لذت بردن از زندگی است.

 

 

 

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام