نقش والدین در بهداشت روانی کودک

Role of Parents in Child’s Mental Health

عنوان مقاله: نقش والدین در بهداشت روانی کودک


مؤلف: افسانه لطفی عظیمی (عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی)
Title: Role of Parents in Child’s Mental Health
Written by: Afsaneh Lotfi Azimi
( member of the Educational Science Academic Board)
AbstractThe method of bringing up a child in current complex circumstances is considerable science undesirable childhood and defective relationship between parents and children

 are factors affecting many psycho-affective harms. A child’s personality is always shaped up, taken from by emotional environment of his family. Parents who are sufficiently healthy bylove, respect, acceptance and understanding their children, provide tools
to the safe growth of his/her mind. On the contrary, parents who do not provide their children with sufficient love and affection send an unhealthy message to their children. In fact, parents are like a mirror on which children establish their identity, and all his/her life would be influenced by the picture that this mirror shows him/her. This mental mirror is important because the picture that is shown to a child by his/her parents would be internalized and his/her mental growth is constructed upon these emotions and internal pictures. This article tries to explain briefly that parents play an important role in children’s mental health

چکیده:
شیوه پرورش کودک در شرایط پیچیده کنونی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که دوران کودکی نامناسب و روابط معیوب والدین و کودک، عامل بسیاری از آسیبهای روانی- عاطفی اند.
شخصیت کودک همیشه به رنگ محیط عاطفی خانواده در می آید. والدینی که از سلامت کافی برخوردارند، با عشق و احترام و پذیرش و درک فرزند خود، ابزار رشد سالم روان او را فراهم می کنند، در مقابل، والدینی که عشق و محبت لازم برای رشد کودکان خود را به آنها نمی دهند، پیغامی ناسالم و غیرطبیعی برای فرزندان خود خواهند داشت. در حقیقت، والدین همچون آینه ای هستند که کودک هویت خود را بر آن بنا می کند و همه زندگیش، از تصویری که این آینه برای او نمایان کرده است، متأثر می شود. اهمیت این آینه روانی برای کودک این است که تصویری که والدین به کودک می دهند، در او درونی می شود و رشد روانی او بر همین احساسات و تصویرهای درونی بنا می شود.
در این مقاله سعی شده است نقش مهمی که والدین در بهداشت روانی کودک ایفا می کنند، به اختصار بیان شود.
 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام