رابطه سوءظن و تجارب ناخوشایند دوران کودکی

رابطه سوءظن و تجارب ناخوشایند دوران کودکی

حسین ابراھیمی مقدم روانشناس و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه در گفت‌وگو با برنا اظھار داشت: گاھی بیماری سوءظن در دسته اختلالات شخصیت قرار می‌گیرد که در آن صورت به‌عنوان اختلال شخصیت سوءظنی از آن نام می‌بریم که

معمولا چنین افرادی سوءظن خود را به ھمسر و خانواده خود ابراز می‌کنند، در صورتی که خود چنین مساله‌ای را قبول ندارد.ابراھیمی مقدم در ادامه....

با تاکید بر این مطلب که وجود سوءظن... می‌تواند به‌شدت نظام فکری فرد را تحت تاثیر قرار دھد و از نظر ذھنی وی را به شدت درگیر کند، افزود: فرد در این حالت دایما به‌دنبال این است که نشانه‌ای پیدا کند. موارد زیادی داشتیم که فرد درب منزل خود را به‌روی ھمسر خود قفل و او را از ھرگونه وسایل ارتباطی محروم کرده ولی با این حال باز ھم به ھنگام بازگشت به منزل در جستجوی کسی است که با ھمسرش در ارتباط بوده است.وی در ادامه گفت: گاھی این افراد مثل یک کارگاه عمل می‌کنند یا حتی کسانی را مامور تعقیب ھمسر خود می‌کنند تا ببیند که او با چه کسانی ارتباط دارد و در صورتی که خلاف این تصورات ھم به کرار برایش اثبات شود و نسبت به بی‌وفایی ھمسر دلیلی پیدا نکند باز ھم قانع نمی‌شود. بلکه احساسش این است که احتمالا او راه فراری یافته یا از روش‌ھایی استفاده می‌کند که برایش روشن نیست.این روانشناس بااشاره به این مطلب که محدودیت‌ھا و کنترل‌ھا می‌تواند به‌شدت زیاد باشد، افزود: در خیلی از موارد شاھد بودیم که فرد حتی اجازه ارتباط با محارم خود را ندارد. مثلا توسط ھمسرش به دلیل صحبت کردن با پدر یا برادرش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، این در حالی است که از نظر شرعی ھم ھیچ مانعی در این مورد وجود ندارد و نه تنھا مجاز بلکه لازم ھم شناخته شده است.ابراھیمی مقدم در ادامه با اشاره به این مطلب که گاھی ممکن است سوءظن در ارتباط با مسایل اقتصادی ایجاد شود، اظھار داشت: این افراد به شدت دچار حالت‌ھای شک و تردید ھستند تحت این عنوان که پول‌ھایی که در خانه گذاشته‌ام کم شده، یا کسی به جیب من دست زده و ... و عمدتا به‌دنبال مقصری برای انجام این کار می‌گردد تا او را در مضان اتھام قرار دھند و به ھمین دلیل معمولا زندگی این افراد ھم به‌شدت دچار مشکل است.وی ھمچنین خاطرنشان کرد: معمولا حالت‌ھای پرخاشگری، جنگ و دعوا ھم در این افراد به وفور دیده می‌شود، شخصیت آرامی ندارند و مانند افراد مرموز به دنبال پیدا کردن معنای خاصی در پی کارھا و حرف‌ھا ھستند. به ھمین دلیل افرادی که در ارتباط با چنین افرادی ھستند زندگی ھمراه با ترس و دلھره دارند و دایما نگران مشکلاتی ھستند که ممکن است برایشان ایجاد شود.ابراھیمی مقدم در ادامه افزود: مشکلات شک و تردید در بعضی افراد به‌عنوان اختلال ھذیانی یا پارانویا شناخته می‌شود. اختلال پارانویا زمانی است که فرد ھذیان و شک و تردید را دارد که تبدیل به یک نظام فکری کل زندگی او شده است. وی ھمچنین تصریح کرد: در اختلال شخصیت پارانویید فرد می‌تواند زندگی عادی خود را در جامعه داشته باشد، ولی نسبت به مسایل خاص خود ھم به شدت شک و تردید و درگیری ذھنی دارد و شاید ھم ھیچکس نداند که او چنین مشکلی دارد. ولی در اختلال ھذیانی که حالت شدیدتری دارد تمام زندگی فرد درگیر ھذیان می‌شود و ھمه اتفاقات پیرامون خود را به آن ربط می‌دھد. وی تصور می‌کند که ھمه می‌خواھند به نوعی بر علیه او دسیسه کنند، بنابراین وجود چنین نظام ھذیانی در فرد به‌شدت آسیب رسان است.

این روانشناس در ادامه عنوان کرد: دسته دیگر اسکیزوفرنی‌ھا ھستند که دارای بدترین حالت‌ھای شک و تردیدند و به‌عنوان سرطان روح شناخته می‌شوند. این افراد نشانه‌ھای توھم و ھذیان را دارند. غالبا صداھایی را می‌شنوند با چیزھایی را می‌بینند که افراد دیگر نه می‌شنوند و نه می‌بینند. ابراھیمی مقدم در پایان تصریح کرد: مساله‌ای که در جامعه زیاد دیده می‌شود ھمان اختلال شخصیت پارانویید است که باعث ایجاد شک و تردید بین ھمسران می‌شود. در این مواقع افراد چنین عنوان می‌کنند که نسبت به ھمسر خود ھیچ‌گونه تردیدی ندارند بلکه نسبت به جامعه بدبین ھستند، در صورتی که مشکل واقعی در خود آن‌ھاست. گاھی افراد در گذشته مشکلی داشته‌اند که باعث شده نسبت به شریک زنگی خود تردید پیدا کنند و البته تجارب ناخوشایند در دوران کودکی ھم تاثیر گذار است.

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام