صفحات اجتماعی ندای مهر
روانشناسی جراحی زیبایی

روانشناسی جراحی زیبایی

از زماني که تاريخ مکتوب شده چه به صورت نوشتاري، يا نقش هاي به جا مانده و داستان ها و روايت هايي که سينه به سينه نقل شده، انسان به دنبال زيبايي بوده است. در هر زمان انسان ها با توجه به موقعيت جغرافيايي و ارزش هاي

قومي و قبيله اي و فرهنگ و سنت آن جامعه، ابزارها و راهکارهاي مختلفي را براي دستيابي به زيبايي مورد استفاده قرار داده اند...

 

پس زيبايي يک امر نسبي است و براي مردان و زنان نيز تفاوتي ندارد. در شرايط کنوني با پيشرفت علم پزشکي و ابزارها و تجهيزات مربوط به آن، جراحي پلاستيک براي ترميم ضايعات مختلف جايگاه خود را پيدا کرده است و به تدريج به سمت و سوي جراحي براي زيباتر کردن اجزاي بدن کشيده شده و اکنون

هدف ديگر سالم سازي و درمان نيست بلکه زيباتر ساختن است و چنانچه مطابق سليقه يا الگوهاي ذهني يا مقايسه اي مراجعه کننده عمل زيبايي انجام نشود از نظر او عمل موفقيت آميز تلقي نمي شود. جراحان پلاستيک از نظر عملکرد به جز مهارت بايد از قدرت خلاقيت بالايي برخوردار باشند به دليل اينکه جراحي براي زيبايي است و مهارت هاي پزشک عامل موفقيت است و قدرت زيبايي شناسي در آن بسيار اهميت دارد پس جراح پلاستيک را مي توان يک پزشک هنرمند دانست.
روانشناس در کنار جراح پلاستيک
درصد بالايي از مراجعه کنندگان پس از انجام عمل زيبايي براي ترميم مجددا مراجعه مي کنند چرا که آنها انتظاراتي را که در تصور خود داشته اند به دست نياورده و احساس پشيماني مي کنند و اين مساله به اين مفهوم نيست که عمل زيبايي ناموفق بوده بلکه انتظارات مراجعه کننده بيش از حد انتظار بوده است. حضور مشاور يا روان شناس و نياز به مداخله او در تصميم گيري براي عمل زيبايي، کمک مي کند تا مراجعه کننده واقع بينانه تر تصميم بگيرد و نسبت به عمل خود از هرگونه خيال پردازي و احساس نامطلوب دوري کند.

پرسش نامه جراحي پلاستيک
بيشتر افرادي که تن به عمل جراحي زيبايي مي دهند داراي يک شعار واحد هستند؛ از وضع موجود به وضعيت مطلوب. اگر شخصي از نظر منطقي و آگاهي شرايط بعد از عمل را بداند، مي تواند با احساس خود مناسب تر برخورد کند. مثلا يک پرسشنامه کاربردي و پر کردن آن با سوالات مشابه زير مطمئنا آثار منفي اين احساس را تغيير خواهد داد:

«چرا مي خواهم عمل زيبايي انجام دهم؟ چه کساني مرا تشويق به اين کار کرده اند؟ چه کساني مرا از انجام اين عمل بازمي دارند؟ اگر اين عمل انجام شود چه چيزي به دست خواهم آورد؟ اگر اين عمل انجام نشود چه مشکلي پيدا مي شود؟ چه کساني بعد از عمل به اهداف خود رسيده اند و آن اهداف کدامند؟ چه افرادي به اهداف خود نرسيده و شکست خورده اند؟ مي خواهيد بعد از عمل زيبايي مثل چه کسي شويد؟» و سوال هاي ديگر که در ذهن مراجعه کننده زواياي تاريک تصوراتش را روشن مي کند.

از نظر روان شناختي در اعمال جراحي زيبايي سه وجه مدنظر است، پيش از عمل که طرح درمان مشهور شده، در طول درمان و احياي بيمار و پس از انجام عمل جراحي که نيازمند آماده سازي بسترهاي فکري خود و اطرافيان وي است. انتقال درک ايجاد ارزش افزوده براي فردي که عمل جراحي روي وي انجام شده بسيار حايز اهميت است.

زيبايي دروني رضايت پايدار مي دهد
خلاصه زيباتر شدن امروز بين افراد فراگير شده است و با انتخاب نوع پوشش، آرايش مو و استفاده از زيورآلات و اتومبيل هاي گران قيمت و عمل هاي زيبايي سعي در جلب توجه ديگران از طريق زيباتر جلوه کردن دارند. اگر زيبايي بيروني با احساس زيبا بودن دروني همراه شود مي تواند در شخص تعادل رواني به وجود آورد. در غير اين صورت هرگز به زيبايي هاي بيروني خود اعتقاد پيدا نمي کنيم و آنکه به چيزي تظاهر کند از درون از کمبود آن رنج مي برد.

کمال گرايي و جراحي زيبايي
به دليل کمال گرايي، انسان هميشه در جست وجوي کسب زيبايي ها بوده است. به همين دليل هميشه در جست وجوي راه هايي براي دستيابي به زيبايي و عرضه آن است. راه هاي گوناگوني براي زيباسازي ظاهر و جلوه دادن آن پيدا شده است. از جمله به کارگيري روش هاي جراحي يا استفاده از پروتزهاي مختلف و ژل ها که در سال هاي اخير بسيار مرسوم شده است.

از ديدگاه روان شناختي يکي از دلايل توجه و به کارگيري اين ابزار و لوازم سعي در گريز از پيري و ارائه جلوه جواني است. دليل ديگر بحران هاي رواني با ديدگاه هايي مانند «من چاق شده ام؟» «من پير شده ام؟» يا «صورت من چين و چروک پيدا کرده» و دلايل ديگري از اين دست مربوط است.

به دلايل يادشده و درخواست براي زيباتر ماندن يا زيباترشدن، به اقتصادي بودن آن هم انديشيده مي شود. به کارگيري ژل هاي غيراستاندارد (قطعا ارزان تر) يا استفاده از افراد غيرمتخصص با دستمزد کمتر يکي از راهکارها براي اين گونه افراد است. هدف اين افراد از روش هاي تهاجمي مانند به کارگيري ژل افزايش اعتمادبه نفس و جلوه بيشتر در اجتماع است. اين امر تنها به شرطي ميسر خواهد بود که با نظر روان شناس انجام شود. در غير اين صورت پس از به کارگيري اين روش ها افراد پس از طي دوره کوتاهي يا به نقايص ديگر در چهره خود پي مي برند يا از عملکرد خود پشيمان مي گردند.

از نظر آماري تکرار اقدامات زيبايي در حال افزايش است. پيشنهاد مي شود در کنار گروه هاي جراحي پلاستيک از متخصصان مشاوره استفاده شود. در غير اين صورت نتيجه موردنظر بيمار و متخصصان درماني حاصل نخواهد شد. اين گونه افراد هميشه از خود بايد بپرسند، چرا مي خواهند خود را به دست اين گونه اقدامات بسپارند؟ و نتيجه حاصل شده چه تغييراتي در زندگي و سلامت جسم و روان آنها دارد.   

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر