طلاق عاطفی زنان شاغل سه برابر زنان خانه دار است

طلاق عاطفي زنان شاغل سه برابر زنان خانه‌دار است

يک استاد دانشگاه با اشاره به افزايش طلاق در ميان کارمندان زن گفت: آمار طلاق عاطفي در بين خانمهاي شاغلان سه برابر زنان خانه دار است. مجيد ابهري در گفتگو با مهر با بيان اينکه طلاق در ميان خانمهاي کارمند دو برابر خانمهاي

خانه دار است گفت: بر اساس پژوهشهاي انجام شده در مرکز آسيب شناسي اجتماعي بنياد بررسيهاي علوم رفتاري ،از نيمه دوم سال 88 تا پايان سال 89 در ميان دو هزار 794 زوج که از يکديگر جدا شده اند بيش از 85 درصد آنها زنانشان شاغل بوده اند.

 

وي با اشاره به اينکه سن ازدواج در ميان زنان 5 تا 10 سال بيشتر از زنان خانه داراست گفت: خستگي ناشي از کار، دوگانگي وظايف، سنگين بودن بار مسئوليت به ويژه در بين مادران شاغل که علاوه بر وظايف همسري بايد نقش مادرانه خود را نيز ايفا کنند بخشي از دلايل جدايي در ميان اين گونه زنان است.

اين رفتارشناس از کوتاه بودن ارتباط گفتاري ميان فرزندان و شوهران اين گروه از خانم ها اشاره کرد و گفت: بهترين روش براي کاهش آمار طلاق در بين بانوان شاغل دورکاري و کمکهاي مالي و حمايتي سازمانها و شرکتهاي مربوطه و مهمتر از همه کمک و همفکري شوهرانشان به آنان است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: تداوم زندگي در مورد بانوان شاغل به حمايت خانواده يا همسران مربوط مي شود. همچنين زنان و شوهران اين خانواده نياز به آموزش مهارتهاي ويژه اي دارند تا سطح توقعات خود را ازهمديگر کم کنند.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام