خواب ناآرام و خودکشی

خواب ناآرام وخودکشي

خواب ناآرام و ديدن کابوس هاي شبانه بين افرادي که تلاش براي خودکشي ميکنند شايع است اين بررسي در سوئد انجام شد و 165 بيمار بين 18-65 سال را مورد بررسي قرار داده است. اين بيماران يا تحت درمان دارويي و يا روان پزشکي

پس از تلاش براي خودکشي بودند .اين پژوهش نشان داد که 86 درصد از اين افراد خواب هاي آشفته داشتند.شايع ترين شکايت آن ها در شروع به خواب بود(73%) در مرحله بعد افرادي بودند که شکايت اصلي آن ها باقي ماندن در خواب بود(69%) ديدن کابوس ها (66%) زودتر از موقع از خواب بيدارشدن(58%) همراهي کابوس هاي شبانه با خودکشي 5 برابر ديگر عوامل بود..

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام