چرا افراد در هنگام استرس شيريني و شکلات بيشتري مي خورند؟

محققان يک گام به افشاي راز اينکه چرا برخي از مردم هنگام استرس در خوردن شيريني شکلات، پوره سيب زميني، بستني و ديگر غذاها با کالري بالا و چربي بالا افراط مي کنند نزديک شدند.يافته دهاي مرکز پزشکي شمال غرب در مطالعه

 

روي موش ها نشان مي دهد که گرلين موسوم به هورمون گرسنگي در تحريک واکنش به موقعيت هايي با استرس بالا در گير است.دکتر جفري زيگمان، استاديار طب داخلي و روان پزشکي گفت: اين يافته کمک مي کند که برخي از رفتارهاي پيچيده غذاخوردن را توضيح دهيم . وي گفت:ما فکر مي کنيم اين يافته ها انتزاعي و فقط مربوط به موش ها نيست و به احتمال زياد به انسان نيز مربوط مي شود.دانشمندان مي دانند که گرسنگي باعث رها شدن گرلين در دستگاه گوارش مي شود و اين هورمون علائم گرسنگي را به مغز ارسال مي کند.آزمايش دکتر زيگمان نشان داد که استرس مزمن نيزباعث مي شود سطح گرلين افزايش پيدا کند و رفتارهاي مرتبط با اضطراب و افسردگي با بالا رفتن گرلين کم مي شوند.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام