مرکز مشاوره روان شناسی روان پژوه مشاور روانشناس

 مرکز مشاوره روان شناسی روان پژوه
کد مرکز: 306
: 711
021-77690598
اشتراک گذاری این آگهی:

توضیحات کوتاه

روانشناس بالینی

مرکز مشاوره روانشناسی روان پژوه واقع در منطقه 8 شهرداری تهران

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
نام مدیر مسئول/ریاست : مرتضی فرازی
نوع خدمات مشاوره : روانشناس بالینی
امتیاز به مرکز مشاوره از 5 : ---
ساعت شروع به کار : ---

موقعیت
موقعیت مورد نظر در نقشه ممکن است دقیق نباشد

منطقه 8 شهرداری تهران, تهران
جانبازان (گلبرگ) غربی - تقاطع مدنی (نظام آباد) - ساختمان البرز - طبقه پنجم - واحد 24
استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر